Hoteller og overnatting etter korona 900x425 - Hoteller og overnatting etter korona

Hoteller og overnatting etter korona

Hotellbransjen har vært gjennom en svært vanskelig periode etter korona. Mange har måttet innse at gjestene simpelthen ikke dukket opp, først på grunn av begrensninger på internasjonale reiser, så ganske snart på grunn av innenlands restriksjoner.

Dette har dessverre ført til tøffe tider og at mange overnattingssteder har måttet suspendere eller helt legge ned driften. Men hva kan vi si om ståa i dag – er hotellbransjen endelig tilbake?

Bransjen etter den tunge tiden

Bransjen etter den tunge tiden - Hoteller og overnatting etter korona

Realiteten er at situasjonen i reiselivet gradvis har endret seg siden de fleste koronarestriksjonene ble fjernet, men det er fortsatt et stykke å gå. Påskeferien viste hvor ivrige nordmenn var på å nyte høyfjellshotell igjen, men hotellene trenger også belegg utenfor de store høytidene.

Spørsmålet er da blant annet i hvilken grad bedrifter og offentlig virksomhet vil fortsette å prioritere reiser, nå som digitale løsninger mange steder har fått et virkelig gjennombrudd.

En god del av bedriftene innen reiseliv, herunder hoteller, har fortsatt lavere omsetning enn det de hadde før pandemien startet. Flere sliter også med svært anstrengt økonomi, og frykter at konkurs kan bli det endelige utfallet om kort tid dersom det ikke skjer noe vesentlig. Svaret er altså rett og slett at de fleste bedriftene i bransjen fortsatt opplever vanskeligheter. Det kan fortsatt være 1-2 år igjen før situasjonen blir helt som før, og selv da kan mange av bedriftene ha kollapset i mellomtiden.

Likevel er det optimisme i bransjen. Med utgangspunkt i den store suksessen i påsken har mange av hotellene høye forventninger til sommeren. Dette skyldes delvis at nordmenns reisevaner kan synes å ha blitt varig påvirket, og at flere enn før tenker at norgesferie er det tryggeste og enkleste. Det er jo et flott land vi kan reise i.

Et annet moment som har ført til en viss usikkerhet er den pågående energikrisen og inflasjonen, som har blitt forsterket av konflikten i Ukraina. Dyr strøm gir store utgifter som ofte må bæres av kundene. Kanskje vil dette vise seg å være et fortrinn for bedriftene i Trøndelag og Nord-Norge, der strømprisene er mye lavere enn i resten av landet.